Nils August Andersson

Födelsedatum:1866-04-13
Dödsdatum:1956-03-26
Gravsatt:1956-04-04
Ort:Bokeholmen 2 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 180, 181, 182

Gravsatta inom samma gravplats