Edvard Johansson

Födelsedatum:1863-09-11
Dödsdatum:1947-05-30
Gravsatt:1947-06-05
Ort:Borrås 1:4 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 62, 63, 64

Gravsatta inom samma gravplats