Johanna Kristina Johansson

Födelsedatum:1858-12-30
Dödsdatum:1936-10-04
Gravsatt:1936-10-10
Ort:Borrås Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 62, 63, 64

Gravsatta inom samma gravplats