Elemina Bengtsson

Födelsedatum:1866-08-25
Dödsdatum:1956-03-29
Gravsatt:1956-04-06
Ort:Nyhem Åkerkulla 1:3
Gravnummer:NÖ 02 54, 55

Gravsatta inom samma gravplats