Hakvin Bengtsson

Födelsedatum:1864-04-26
Dödsdatum:1954-11-06
Gravsatt:1954-11-13
Ort:Nyhem Åkerkulla 1:3
Gravnummer:NÖ 02 54, 55

Gravsatta inom samma gravplats