Gunnar Otto Johansson

Födelsedatum:1902-04-09
Dödsdatum:1928-02-23
Gravsatt:1928-03-06
Ort:Mossen Gällsered 1:3
Gravnummer:NÖ 02 99, 100, 101

Gravsatta inom samma gravplats