Karl Edvin Johansson

Födelsedatum:1893-10-04
Dödsdatum:1965-08-30
Gravsatt:1965-09-10
Ort:Mossen Gällsered 1:3
Gravnummer:NÖ 02 99, 100, 101

Gravsatta inom samma gravplats