Hanna Augusta Johansson

Födelsedatum:1871-07-06
Dödsdatum:1951-02-06
Gravsatt:1951-02-15
Ort:Mölnarp 1:4 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 1, 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats