Lena Kristina Olsson

Födelsedatum:1839-02-23
Dödsdatum:1915-01-12
Gravsatt:1915-01-17
Ort:Mölnarp Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 1, 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats