Helge Gunnar Andersson

Födelsedatum:1921-12-14
Dödsdatum:2001-06-30
Gravsatt:2001-08-11
Ort:Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 56, 57

Gravsatta inom samma gravplats