Junis Torborg Ingegerd Andersson

Födelsedatum:1927-12-18
Dödsdatum:2015-04-08
Gravsatt:2015-06-18
Ort:Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 56, 57

Gravsatta inom samma gravplats