Johan Hilmer Larsson

Födelsedatum:1894-03-31
Dödsdatum:1986-10-20
Gravsatt:1986-10-25
Ort:Skammerhult
Gravnummer:NÖ 02 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats