Johanna Mathilda Eliasson

Födelsedatum:1875-03-14
Dödsdatum:1954-09-20
Gravsatt:1954-09-25
Ort:Hulegården 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 214, 215

Gravsatta inom samma gravplats