Karl Artur Edmund Johansson

Födelsedatum:1907-10-25
Dödsdatum:1992-01-25
Gravsatt:1992-04-24
Ort:Hulegården 1:1
Gravnummer:NÖ 02 214, 215

Gravsatta inom samma gravplats