Josefina Augusta Johansson

Födelsedatum:1883-04-05
Dödsdatum:1971-11-06
Gravsatt:1971-11-13
Ort:Mölnarp 1:3 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 191, 192

Gravsatta inom samma gravplats