Karl Algot Johansson

Födelsedatum:1885-01-14
Dödsdatum:1966-02-15
Gravsatt:1966-02-24
Ort:Mölnarp 1:3 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 191, 192

Gravsatta inom samma gravplats