Josefina Charlotta Johansson

Födelsedatum:1871-08-18
Dödsdatum:1952-12-13
Gravsatt:1952-12-20
Ort:Gällarpslätt Berg 1:2
Gravnummer:NÖ 02 86, 87

Gravsatta inom samma gravplats