Karl Östen Josef Larsson

Födelsedatum:1935-09-19
Dödsdatum:1935-12-13
Gravsatt:1935-12-18
Ort:Björnsten Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 170, 171

Gravsatta inom samma gravplats