Anders Viktor Andersson

Födelsedatum:1877-02-04
Dödsdatum:1938-09-15
Gravnummer:VA 353A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden