Anna Sofia Andersson

Födelsedatum:1872-01-28
Dödsdatum:1953-06-07
Gravnummer:VA 353A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden