Anton Reinholt Andersson

Födelsedatum:1894-03-03
Dödsdatum:1964-10-17
Gravnummer:VA 518A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden