Erik Reinhold Andersson

Födelsedatum:1923-04-04
Dödsdatum:2005-12-04
Gravnummer:VA 518A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden