Alexander Karlsson

Födelsedatum:1884-07-02
Dödsdatum:1958-01-01
Gravsatt:1958-01-11
Område: A
Gravnummer:F A 54, 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg