Karin Elisabet Karlsson

Födelsedatum:1916-11-29
Dödsdatum:1994-09-24
Gravsatt:1994-10-27
Ort:Karlsborg
Område: A
Gravnummer:F A 54, 55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg