Axel V Jonsson

Födelsedatum:1879-03-22
Dödsdatum:1966-03-27
Gravsatt:1966-04-02
Ort:Undenäs förs.
Område: A
Gravnummer:F A 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg