Elin H Jonsson

Födelsedatum:1880-02-15
Dödsdatum:1959-06-03
Gravsatt:1959-06-13
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg