Berta Lovisa Pettersson

Födelsedatum:1883-10-10
Dödsdatum:1964-05-12
Gravsatt:1964-05-24
Område: A
Gravnummer:F A 35, 36

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg