Herman E Pettersson

Födelsedatum:1874-03-27
Dödsdatum:1960-03-06
Gravsatt:1960-03-15
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 35, 36

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg