Doris Johnsson

Födelsedatum:1906-11-18
Dödsdatum:1998-12-02
Gravsatt:1998-12-15
Område: A
Gravnummer:F A 50, 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg