Paul W Johnsson

Födelsedatum:1896-08-30
Dödsdatum:1959-02-04
Gravsatt:1959-02-14
Område: A
Gravnummer:F A 50, 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg