Gösta A V Johansson

Födelsedatum:1942-11-30
Dödsdatum:1973-01-13
Gravsatt:1973-02-10
Ort:Sulnate of oman
Område: A
Gravnummer:F A 5, 6, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg