Gustaf Adolf Wilhelm Johansson

Födelsedatum:1909-06-08
Dödsdatum:1986-11-20
Gravsatt:1986-12-02
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 5, 6, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg