Greta N Johansson

Födelsedatum:1898-01-18
Dödsdatum:1959-12-11
Gravsatt:1959-12-26
Område: A
Gravnummer:F A 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg