Nils L Johansson

Födelsedatum:1893-07-28
Dödsdatum:1964-02-13
Gravsatt:1964-02-23
Ort:Hanhult
Område: A
Gravnummer:F A 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg