Gustaf Åke Lindqvist

Födelsedatum:1909-12-29
Dödsdatum:1982-11-27
Gravsatt:1982-12-10
Ort:Karlsborg
Område: A
Gravnummer:F A 27-27b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg