Lilian Dagny Louise Lindqvist

Födelsedatum:1915-08-30
Dödsdatum:1987-03-22
Gravsatt:1987-05-26
Ort:Karlsborg
Område: A
Gravnummer:F A 27-27b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg