Gustav Persson

Födelsedatum:1889-01-25
Dödsdatum:1957-02-25
Gravsatt:1957-03-10
Ort:Hanken
Område: A
Gravnummer:F A 59, 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg