Thea A Persson

Födelsedatum:1890-07-23
Dödsdatum:1979-01-24
Gravsatt:1979-02-02
Ort:Tibro förs.
Område: A
Gravnummer:F A 59, 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg