Hulda Johansson

Födelsedatum:1872-01-25
Dödsdatum:1962-03-23
Gravsatt:1962-03-31
Område: A
Gravnummer:F A 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg