Johan Johansson

Födelsedatum:1888-11-04
Dödsdatum:1961-05-03
Gravsatt:1961-05-13
Ort:Forsvik
Område: A
Gravnummer:F A 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg