Anna Ch. Hägg

Födelsedatum:1873-10-10
Dödsdatum:1960-01-31
Gravsatt:1960-02-07
Ort:Svanvik
Område: G
Gravnummer:F G 7

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg