Axel J Johansson

Födelsedatum:1880-07-13
Dödsdatum:1959-06-25
Gravsatt:1959-07-05
Ort:St. vaberget
Område: G
Gravnummer:F G 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg