Frans Oskar Duva

Födelsedatum:1878-08-19
Dödsdatum:1964-11-20
Gravsatt:1964-11-28
Ort:Vaberget
Område: G
Gravnummer:F G 20

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg