Julia D Carlsson

Födelsedatum:1893-08-02
Dödsdatum:1974-05-04
Gravsatt:1974-05-10
Ort:Karlsborg
Område: G
Gravnummer:F G 50

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg