Karl V Andersson

Födelsedatum:1890-12-22
Dödsdatum:1974-06-21
Gravsatt:1974-06-28
Ort:Undenäs
Område: G
Gravnummer:F G 52

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg