Lisa H Andersson

Födelsedatum:1910-03-26
Dödsdatum:1971-01-04
Gravsatt:1971-01-09
Ort:Undenäs
Område: G
Gravnummer:F G 47

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg