Roland Fransson

Födelsedatum:1902-03-18
Dödsdatum:1971-09-01
Gravsatt:1971
Ort:Undenäs
Område: G
Gravnummer:F G 48

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg