Tore A Andreasson

Födelsedatum:1927-02-16
Dödsdatum:1969-08-10
Gravsatt:1969-08-16
Ort:Svanvik
Område: G
Gravnummer:F G 35

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg