Arne Ivar Eriksson

1944-11-20 Födelsedatum
2021-03-26 Dödsdatum

3 Nya K 43

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA