Arne Ivar Eriksson

Födelsedatum:1944-11-20
Dödsdatum:2021-03-26
Gravnummer:3 Nya K 43

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista