Gottfrid Allan Eriksson

Födelsedatum:1918-12-15
Dödsdatum:1994-07-07
Gravnummer:3 Nya K 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista